Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


WHERE

WHERE służy do pobierania rekordów według danych kryteriów.

WHERE jest bardzo pomocne jeżeli chcemy wybrać tylko niektóre rekordy ograniczając wyniki w zależności od wartości w danej kolumnie.

Przykład:
1) Chcemy wyświetlić wszystkich klientów, którzy mają więcej niż 20 lat.
2) Chcemy wyświetlić klientów z miasta Warszawa.

W tym celu używamy klauzuli WHERE oraz odpowiedniego operatora, który pozwoli na poprawne pobranie danych.

Składnia:

SELECT nazwa_kolumny/nazwy_kolumn FROM tabela/tabele WHERE nazwa_kolumny operator wartość;

Przykład użycia WHERE:

Tabela "users" oraz jej zawartość:
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

SELECT id, Imie, Miasto FROM users WHERE Imie='Adam' AND Miasto='Wrocław';


Rezultat wykonania zapytania:

id Imie Miasto
1 Adam Wrocław


Przykład numer 2:

SELECT id, Imie, Miasto FROM users WHERE Miasto='Gdańsk' OR Miasto='Wrocław';

id Imie Miasto
1 Adam Wrocław
2 Monika Gdańsk


Przykład numer 3:

SELECT Imie, Wiek FROM users WHERE Wiek < 20;

W tym przypadku wyświetlamy tylko imię oraz wiek osób, których wiek jest mniejszy niż 20.
Imie Wiek
Monika 19
Paulina 18


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby