Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


ORDER BY

ORDER BY używane jest do sortowania wyników. Bardzo często zdarza się, że posiadamy bardzo dużą liczbę rekordów, jednak chcemy posortować je według danej kolumny, lub kilku kolumn.

ORDER BY umożliwia nam sortowanie rosnąco oraz malejąco:
- ASC - dane sortujemy rosnąco.
- DESC - dane sortujemy malejąco.

Przykład:
Chcemy wybrać wszystkich klientów, sortując ich od najstarszych do najmłodszych (według wieku).

Składnia:

SELECT nazwa_kolumny/nazwy_kolumn FROM tabela/tabele ORDER BY nazwa_kolumny/nazwa_kolumn ASC|DESC;

ORDER BY możemy oczywiście łączyć z klauzulą WHERE dzięki czemu możemy zawęzić nasz obszar przeszukiwań.

SELECT nazwa_kolumny/nazwy_kolumn FROM tabela/tabele WHERE nazwa_kolumny operator wartość ORDER BY nazwa_kolumny/nazwa_kolumn ASC|DESC;


Przykład użycia ORDER BY:

Tabela "users" oraz jej zawartość:
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

SELECT * FROM users ORDER BY id ASC;


Pobieramy całą zawartość tabeli users sortując dane według id - rosnąco. Rezultat wykonania zapytania:

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Przykład numer 2:

SELECT * FROM users ORDER BY id DESC;

Dane sortujemy malejąco według danych w kolumnie id.

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23


Przykład numer 3:

SELECT * FROM users WHERE id > 2 ORDER BY id DESC;

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby