Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


COUNT()

Funkcja COUNT() zwraca liczbę wierszy, dla danego zapytania.
Funkcji możemy użyć np. w celu obliczenia ilości wszystkich rekordów, liczby osób o danym imieniu, liczby stanowisk w firmie itd.

Składnia:

SELECT COUNT(*) FROM tabela;

lub

SELECT COUNT(kolumna) FROM tabela;

Przykład:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT COUNT(*) FROM users;
COUNT(*)
4

Wynikiem jest liczba 4, ponieważ w tabeli users posiadamy 4 rekordy.

Przykład 2:

Funkcję COUNT() możemy oczywiście łączyć z warunkami WHERE.

SELECT COUNT(*) FROM users WHERE Wiek<24;

Wynik to:
COUNT(*)
3


Wynik mówi nam, iż w tabeli users posiadamy tylko 3 rekordy, dla których wartość kolumny Wiek jest mniejsza niż 24.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby