Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


UCASE()

Funkcja UCASE() pozwala nam na modyfikowanie wyników poprzez zamianę małych liter na wielkie litery.

Uwaga
Zamiast UCASE(), w niektórych silnikach baz danych stosuje się UPPER()

Składnia:

SELECT UCASE(kolumna) FROM tabela;


Przykład:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT UCASE(Imie) FROM users;
UCASE(Imie)
ADAM
MONIKA
MARCIN
PAULINA


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby