Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


MIN()

Funkcja MIN() działa odwrotnie jak funkcja MAX() i zwraca najmniejszą wartość.

Dla kolumny numerycznej zwróci najmniejszą liczbę.

Dla kolumn tekstowych zwróci rekord, dla którego pierwsza litera w tekście jest najbliżej w alfabecie.

Dla kolumn, w których przechowujemy daty, funkcja MAX zwróci najbliższą datę spośród wszystkich.

Funkcji możemy użyć np. w celu wybrania najmniejszych zarobków pracownika, najmłodszej osoby z bazy danych, najmniejszego ID spośród wszystkich rekordów.

Składnia:

SELECT MIN(kolumna) FROM tabela;


Przykład:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT MIN(Wiek) FROM users;
MIN(Wiek)
18

Przykład 2:

SELECT MIN(Imie) FROM users;
MIN(Imie)
Adam

Wynikiem jest Adam, ponieważ pozostałe imiona po sortowaniu alfabetycznym są dalej na liście.

Przykład 3:

Na potrzeby przykładu stworzyliśmy tymczasową tabelę przechowującą daty.

SELECT * FROM daty;
data
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
Wykonujemy zapytanie:

SELECT MIN(data) FROM daty;

Wynik zapytania to:
MIN(data)
2011-06-01


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby