Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


MAX()

Funkcja MAX() zwraca największą wartość.

Dla kolumny numerycznej zwróci największą liczbę.

Dla kolumn tekstowych zwróci rekord, dla którego pierwsza litera w tekście jest najdalej w alfabecie.

Dla kolumn, w których przechowujemy daty, funkcja MAX zwróci najbardziej odległą datę spośród wszystkich.

Funkcji możemy użyć np. w celu wybrania największych zarobków pracownika, najstarszej osoby z bazy danych, ostatniego ID spośród wszystkich rekordów.

Składnia:

SELECT MAX(kolumna) FROM tabela;


Przykład:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT MAX(Wiek) FROM users;
MAX(Wiek)
56

Przykład 2:

SELECT MAX(Imie) FROM users;
MAX(Imie)
Paulina

Wynikiem jest Paulina, ponieważ Adam, Marcin oraz Monika po sortowaniu alfabetycznym znajdują się przed Paulina.

Przykład 3:

Na potrzeby przykładu stworzyliśmy tymczasową tabelę przechowującą daty.

SELECT * FROM daty;
data
2011-06-01
2011-07-01
2011-08-01
Wykonujemy zapytanie:

SELECT MAX(data) FROM daty;

Wynik zapytania to:
MAX(data)
2011-08-01


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby