Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


DISTINCT

DISTINCT służy do pobrania z tabeli unikatowych danych, które nie będą się powtarzać.


Przykład wykorzystania jest bardzo prosty.
Załóżmy, że posiadamy tabelę z klientami. Chcemy wyświetlić wszystkie miasta, z których pochodzą nasi klienci unikając przy tym powtarzających się nazw miast.

Składnia:

SELECT DISTINCT nazwa_kolumny FROM tabela;

Obok unikatowych danych można wyświetlić też inne dane, np:

SELECT DISTINCT nazwa_kolumny, nazwa_kolumny2 FROM tabela;


Efekt działania powyższego zapytania będzie taki, że zostaną wyświetlone unikatowe dane dla nazwa_kolumny, bez względu na to, czy w kolumnie nazwa_kolumny2 dane będą się powtarzały.

Przykład użycia DISTINCT:

Tabela "users" oraz jej zawartość:
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Wrocław 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

SELECT DISTINCT Miasto FROM users;


Rezultat wykonania zapytania:

Miasto
Wrocław
Kraków
Lublin

Jak widać zostały wyświetlone tylko nazwy miast, które się nie powtarzają.

Przykład numer 2:

Tym razem obok unikatowych miast wyświetlimy jeszcze nazwy imion.
Jak widać w każdym wierszu posiadamy unikatowe imię, mimo iż miasta się powtarzają.

SELECT DISTINCT Miasto, Imie FROM users;


Rezultat zapytania:

Miasto Imie
Wrocław Adam
Wrocław Monika
Kraków Marcin
Lublin Paulina


W wyniku posiadamy powtarzające się wartości dla kolumny Miasto, bowiem imiona nie powtarzają się.

Jeżeli dla drugiego wiersza Wrocław/Monika posiadalibyśmy wartości Wrocław/Adam w wyniku zapytania otrzymalibyśmy 3 rekordy, bowiem Wrocław/Adam powtarzałby się, a co za tym idzie, nie zostałby wyświetlony podwójnie.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby