Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


AND, OR

Operatory AND oraz OR służą głównie do filtrowania wyników.
Dzięki tym operatorom możemy łączyć warunki i otrzymać np. bardziej precyzyjny wynik.

AND

Użycie AND (czyli "i") polega na tym, iż oba warunki muszą być spełnione.
W wolnym tłumaczeniu: kolumna1, dla której wartość wynosi X i kolumna2, dla której wartość wynosi Y.
Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony całość nie będzie spełniona.

SELECT kolumna/kolumny FROM tabela/tabele WHERE kolumna=WARTOSC AND kolumna2=WARTOSC2;

OR

Użycie OR (czyli "lub") polega na tym, iż którykolwiek z warunków musi być spełniony.
Przykład: kolumna1, dla której wartość wynosi X lub kolumna2, dla której wartość wynosi Y.
Jeżeli żaden z warunków nie jest spełniony, całość nie będzie spełniona.
Wystarczy, że jeden z warunków jest spełniony, aby całość była spełniona.

SELECT kolumna/kolumny FROM tabela/tabele WHERE kolumna=WARTOSC OR kolumna2=WARTOSC2;

Składnia:

SELECT kolumna/kolumny FROM tabela/tabele WHERE kolumna=WARTOSC AND/OR kolumna2=WARTOSC2 AND/OR kolumna3=WARTOSC3 (...);

Uwaga:

Możemy łączyć więcej niż jeden warunek (co pokazano wyżej w części SKŁADNIA).

Operatory możemy również łączyć w grupy poprzez użycie nawiasów.

SELECT kolumna1, kolumna2, kolumna3 FROM tabela WHERE kolumna1=WARTOSC1 AND (kolumna2=WARTOSC2 or kolumna3=WARTOSC3);


Powyższe zapytanie oznacza, iż kolumna1=WARTOSC1 musi być prawdziwe oraz przynajmniej jeden z warunków w nawiasie - kolumna2=WARTOSC2 lub kolumna3=WARTOSC3 musi być spełniony.

Przykład użycia AND oraz OR:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT id, Imie, Nazwisko, Adres, Miasto, Wiek FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

SELECT id, Imie, Nazwisko, Adres, Miasto, Wiek FROM users WHERE Imie='Adam';

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23


Przykład numer 2:

Użycie OR.

SELECT id, Imie, Wiek FROM users WHERE Imie='Adam' OR Imie='Monika';


Wykonanie powyższego zapytania da następujący rezultat:

id Imie Wiek
1 Adam 23
2 Monika 19


Przykład numer 3:

Połączenie AND i OR.
Tym razem użyjemy warunku AND przy

SELECT id, Imie, Wiek FROM users WHERE Imie='Adam' OR Imie='Monika' AND (Wiek=23 OR Wiek=19);


Wykonanie zapytania zwróci wynik:

id Imie Wiek
1 Adam 23
2 Monika 19

Pobieramy id, Imie oraz Wiek z tabeli users, gdzie wartość kolumny Imie jest Adam lub wartość kolumny Imie jest Monika i wartość kolumny Wiek jest 23 lub 19.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby