Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


ROUND()

Funkcja ROUND() służy do zaokrąglania liczb.
Jest to bardzo pomocne, gdy chcemy wykonywać pewne operacje na liczbach, np. liczyć ceny produktów, jednak nie interesują nas dokładne wartości.

Składnia:

SELECT ROUND(kolumna, ilość_miejsc) FROM tabela;


ilość_miejsc mówi nam jak dokładnie chcemy zaokrąglać nasze liczby.

Przykład 1:

Dla zobrazowania działania funkcji ROUND() została stworzona nowa tabela w bazie o nazwie Towar.

Towar Cena
Serwer MySQL 1546.43
Serwer Oracle 1214.98
Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT Towar, ROUND(Cena, 0) FROM Towar;
Towar ROUND(Cena, 0)
Serwer MySQL 1546
Serwer Oracle 1215
Nasza cena została zaokrąglona do 0 miejsc po przecinku.

Przykład 2:

SELECT Towar, ROUND(Cena, 1) FROM Towar;
Towar ROUND(Cena, 1)
Serwer MySQL 1546.4
Serwer Oracle 1215.0

Przykład 3:

SELECT Towar, ROUND(Cena, -2) FROM Towar;
Towar ROUND(Cena, -2)
Serwer MySQL 1500
Serwer Oracle 1200
Dzięki funkcji ROUND i ilość_miejsc z wartością ujemną, możemy zaokrąglić liczby do miejsc przed przecinkiem, dzięki czemu liczba 1546.43 została zaokrąglona do 1500, zaś 1214.98 do 1200.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby