Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


REPLACE()

Funkcja REPLACE() służy do zamiany fragmentów dowolnego ciągu na inny.

Składnia:

SELECT RAPLCE(kolumna, co_zamieniamy, na_co_zamieniamy) FROM tabela;


co_zamieniamy - fragment, który chcemy zamienić.
na_co_zamieniamy - fragment, na który zamieniamy dany fragment.

Przykład 1:

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18
SELECT REPLACE( Imie, 'a', 'XXX') FROM users;
REPLACE( Imie, 'a', 'XXX')
AdXXXm
MonikXXX
MXXXrcin
PXXXulinXXX


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby