Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


AS (ALIAS)

Często zdarza się tak, że chcemy zmienić nazwę w nagłówku naszego wyniku dla zapytania.
AS jest bardzo często używane, jeżeli chcemy zmodyfikować ten nagłówek.

Składnia:

SELECT kolumna AS nasza_nazwa, FUNKCJA(kolumna) as nasza_nazwa2 FROM tabela;

Całość działania AS doskonale zobrazuje przykład.

Przykład 1 bez użycia AS:

SELECT jakas_nazwa_kolumny FROM tabela;

Jako nagłówek w wyniku otrzymamy tytuł "jakas_nazwa_kolumny".
jakas_nazwa_kolumny
Wynik 1
Wynik 2

Przykład 2 bez użycia AS:


SELECT LENGTH(Imie) FROM tabela;
LENGTH(Imie)
7
6
Jak widać w nagłówku posiadamy LENGTH(Imie).

Działanie:

Jak widać na powyższych przykładach nasze nagłówki niekoniecznie są ładne.

Dlaczego nie można zastąpić LENGTH(Imie) jakąś inną nazwą, która będzie dla nas bardziej odpowiednia?

Owszem, można. Do tego najlepiej nadaje się właśnie AS.

Przykład 3 z użyciem AS:

SELECT LENGTH(Imie) as dlugoscImie FROM tabela;
dlugoscImie
7
6
Dla powyższego zapytania w nagłówku otrzymaliśmy dlugoscImie co w lepszy sposób obrazuje nam czego dotyczy wynik.

Do czego jeszcze można użyć AS?

AS jest bardzo pomocne w językach programowania, gdy korzystamy z bazy danych.
W wielu przypadkach pobierając dane z bazy danych musimy odnosić się do nazwy nagłówka w wyniku.

Wyobraźmy sobie teraz, że nasze zapytania posiadają zagnieżdżone w sobie funkcje, które mogą wyglądać na przykład tak TRUNCATE(AVG(Wiek), 1).

Jest to dosyć kłopotliwe dla programisty, ponieważ zmniejsza to przede wszystkim przejrzystość kodu. Drugą negatywną cechą jest to, iż w przypadku zmiany parametru w funkcji musimy zmienić to samo w kodzie od strony programistycznej.

Zastępując nasze TRUNCATE(AVG(Wiek), 1) przy użyciu AS na sredni_wiek w kodzie od strony programistycznej zawsze będziemy mogli używać tej nazwy, nie martwiąc się co zmieniło się po stronie zapytania do bazy danych.

SELECT TRUNCATE(AVG(Wiek), 1) FROM users;

SELECT TRUNCATE(AVG(Wiek), 1) AS sredni_wiek FROM users;


Proszę się nie przejmować, jeżeli to, co zostało napisane jest mało zrozumiałe - z czasem wszystko stanie się jasne, szczególnie jeżeli chodzi o łączenie baz danych z językiem programowania.

Jeżeli chodzi o samo AS, to zachęcamy do używania tego udogodnienia od samego początku.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby