Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


OPERATORY

Operatory używane są w połączeniu z WHERE.
Dzięki użyciu operatorów mamy możliwość zawężania wyników wyszukiwania, dla interesujących nas wartości.

operator opis
AND Operator łączenia warunków. Oba warunki muszą być spełnione.
OR Operator lub, który pozwala na łączenie warunków, z których przynajmniej jeden musi być spełniony.
IN Operator, który sprawdza czy wartość znajduje się w danym zbiorze.
BETWEEN Operator sprawdzający, czy wartość znajduje się w przedziale.
NOT Operator, który służy do zaprzeczenia. Operator ten możemy łączyć z innymi operatorami, np. z IN, BETWEEN.
= Operator równości. Porównujemy wartości w tabeli z wartością użytą wraz z operatorem "=". Sprawdzamy, czy dwa elementy są identyczne.
!= lub <> Zaprzeczenie operatora "=". Sprawdza, czy elementy NIE SĄ identyczne.
> Operator większości. Sprawdza czy element jest większy.
>= Operator większe-równe. Sprawdza, czy element jest większy bądź równy.
< Operator mniejszości. Sprawdza czy element jest mniejszy.
<= Operator mniejsze-równe. Sprawdza, czy element jest mniejszy bądź równy.

Przykład numer 1:

Tabela "users" oraz jej zawartość:
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Wykonujemy poniższe zapytanie dla danych przedstawionych wyżej:

SELECT id, Imie, Miasto FROM users WHERE Miasto IN (Wrocław, Gdańsk);

id Imie Miasto
1 Adam Wrocław
2 Monika Gdańsk

Przykład numer 2:

SELECT id, Imie, Miasto FROM users WHERE Miasto IN (Wrocław, Gdańsk);

id Imie Miasto
1 Adam Wrocław
2 Monika Gdańsk

Przykład numer 3:

SELECT Imie, Wiek FROM users WHERE Wiek BEETWEEN 10 AND 30;

W tym przypadku wyświetlamy tylko imię oraz wiek osób, których wiek znajduje się w przedziale pomiędzy 10 a 30.
Imie Wiek
Adam 23
Monika 19
Paulina 18


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby