Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


ALTER

ALTER służy głównie służy do modyfikacji istniejących elementów w bazie.

Początkujący użytkownicy będą głównie korzystali z polecania ALTER TABLE, które będzie odnosiło się do tabel.
Poleceniem tym możemy modyfikować tabele między innymi dodając i usuwając kolumny, zmieniając kolumny oraz typy kolumn.

w MySQL posiadamy inne typy zapytań ALTER, np. ALTER DATABASE (odnosi się do bazy danych), ALTER FUNCTION (odnosi się do funkcji), ALTER EVENT, ALTER LOGFILE, ALTER USER (odnosi się do użytkowników), ALTER TABLESPACE, ALTER VIEW (odnosi się do widoków), ALTER SERVER, ALTER PROCEDURE (odnosi się do procedur).

Polecenie ALTER jest również używane w innych popularnych silnikach baz, np. ORACLE, MsSQL, PostreSQL.

Składnia ALTER TABLE:

ALTER TABLE nazwa_tabeli [ADD|DROP|ALTER|..] nazwa_kolumny ...

Powyższa składnia jest przedstawiona w sposób bardzo prosty i obrazowy, nie uwzględniając wszystkich możliwości polecenia ALTER TABLE.
Poleceniem tym możemy zarządzać tabelami w bardziej zaawansowany sposób, zmieniając między innymi domyśle sortowanie, nazwę tabeli, kodowanie, dodając/usuwać/modyfikować klucze i wiele innych.

Strona ma jednak na celu przedstawienie najczęściej używane i proste funkcjonalności zatem nie pokażemy wszystkich możliwości poleceniami ALTER.
W celu zapoznania się ze szczegółami polecamy dokumentację z oficjalnej strony MySQL.

Przykład użycia ALTER TABLE - ADD COLUMN:

ALTER TABLE ADD pozwala na dodanie nowej kolumny do istniejącej tabeli.

ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN nazwa_kolumny typ_danych;Przykład użycia ALTER TABLE - DROP COLUMN:

ALTER TABLE DROP usuwa istniejącą kolumnę z tabeli.

ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumny typ_danych;

UWAGA!
Wraz z usunięciem kolumny zostaną usunięte wszystkie dane zapisane w kolumnie.


Przykład użycia ALTER TABLE - ALTER COLUMN:

ALTER TABLE ALTER COLUMN pozwala na modyfikację typu danych w danej kolumnie.
Czasami na przykład wymagane jest zwiększenie dopuszczalnej ilości znaków w polu typu VARCHAR().
W tej sytuacji ALTER TABLE ALTER COLUMN okaże się pomocne.

ALTER TABLE nazwa_tabeli ALTER COLUMN nazwa_kolumny typ_danych;


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby