Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


DROP

DROP służy głównie do usuwania baz danych, tabel, indeksów w tabelach.

Składnia - usunięcie bazy danych:

DROP DATABASE nazwa_bazy_danych;

UWAGA!
Podczas usuwania bazy danych zostaną usunięte wraz z nią wszystkie tabele oraz zawartość tabel.

Składnia - usunięcie tabeli:

DROP TABLE nazwa_tabeli;

Wraz z usunięciem tabeli zostaną usunięte wszystkie dane wewnątrz tabeli.

Składnia - usunięcie indeksu tabeli:

ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP INDEX nazwa_indeksu;


Usunięcie zawartości tabeli:

Czasami zdarza się, że chcemy usunąć wszystkie wiersze w tabeli pozostawiając strukturę tabeli.
Możemy wykonać to poleceniem DELETE lub TRUNCATE.

TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli;


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby