Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


SELECT

SELECT służy do pobierania danych z tabeli lub kilku tabel.

W zależności od budowy zapytania możemy pobierać dane z uwzględnieniem poszczególnych kolumn.

Zapytania SELECT można rozbudowywać o dodatkowe warunki, które pozwolą na pobranie danych według podanych przez nas kryteriów.

Zapytanie SELECT można pisać zarówno z małych jak i dużych liter.

Składnia:

SELECT kolumna/kolumny FROM tabela/tabele;

lub

SELECT * FROM tabela/tabele;

Uwaga:

Jeżeli znamy strukturę tabeli powinno unikać się używania * w zapytaniach. Zamiast * należy podać nazwy kolumn używając jako separatora przecinka.
Taki sposób budowania zapytań wpływa znacznie na szybkość wykonywania zapytania.

SELECT kolumna1, kolumna2, kolumna3 FROM tabela;


Przykład użycia SELECT:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

SELECT id, Imie, Nazwisko, Adres, Miasto, Wiek FROM users;

SELECT * FROM users;


Powyższe dwa zapytania dadzą następujący wynik:

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Jak widać gwiazdkę "*" można zastąpić listą kolumn co będzie pomocne przy wyborze tylko wybranych kolumn lub podczas tworzenia bardziej zaawansowanych zapytań.

Użycie gwiazdki "*" nie jest wskazane, ze względów optymalizacyjnych.

Przykład numer 2:

Można też wyświetlić tylko jedną bądź kilka kolumn używając poniższego zapytania:

SELECT id, Imie, Wiek FROM users;


Wykonanie powyższego zapytania da następujący rezultat:

id Imie Wiek
1 Adam 23
2 Monika 19
3 Marcin 56
4 Paulina 18


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby