Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


CREATE

CREATE służy do tworzenia nowych tabel, w których później możemy przechowywać różnego rodzaju dane.
Tworząc nową tabelę musimy podać jej nazwę, nazwę kolumny/kolumn oraz typ danych danej kolumny.
Można też podawać dodatkowe informacje, podczas tworzenia tabeli takie jak np. kodowanie znaków itd.

Aby zapoznać się z typami danych zapraszamy do podstrony - TYPY DANYCH.

Składnia:

CREATE TABLE nazwa_tabeli (
nazwa_kolumny1 typ_danych,
nazwa_kolumny2 typ_danych,
nazwa_kolumny3 typ_danych,
...
);

Uwaga:

Tworząc tabele trzeba zwrócić uwagę na to, jaki typ danych będziemy przechowywać, aby był on najlepiej dopasowany.
Jeżeli przechowujemy wyłącznie liczby, to nie ma potrzeby tworzenia kolumny typu tekstowego itd.

Przykład 1:

W poniższym przykładzie utworzymy tabelę, która służyła nam głównie do prezentacji danych na innych podstronach naszej witryny.

CREATE TABLE users (
id int,
Imie VARCHAR(40),
Nazwisko VARCHAR(50),
Adres VARCHAR(255),
Miasto VARCHAR(50),
Wiek int(3)
);


Linia CREATE TABLE users określa, iż będziemy tworzyli tabelę o nazwie users.
id int mówi nam o tym, iż pierwsza kolumna będzie miała nazwę id i będzie to pole przechowujące liczby.
Kolejne kolumny będą typu VARCHAR, w której będziemy mogli przechowywać ciągi tekstowe. Wartość w nawiasie określa dopuszczalną długość naszego tekstu.

Przykład 2:

Często zdarza się tak, iż w tabeli chcemy posiadać kolumnę, która będzie przechowywała unikalne wartości automatycznie numerowane.
Zastosowanie tego jest bardzo proste. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy wiersz w tabeli posiada unikalny "identyfikator".
W tym celu możemy wykorzystać auto_increment oraz definicję klucza głównego.

CREATE TABLE users (
id int primary key auto_increment,
Imie VARCHAR(40),
Nazwisko VARCHAR(50),
Adres VARCHAR(255),
Miasto VARCHAR(50),
Wiek int(3)
);

Wykonanie powyższego zapytania spowoduje utworzenie tabeli, w której pole id będzie automatycznie numerowane. Nie musimy pamiętać, aby za każdym razem ręcznie zwiększać numer o 1.
Należy również pamiętać, iż w zależności od typu bazy danych użycie automatycznego numerowania wygląda inaczej. Powyższy przykład został stworzony w oparciu o bazę danych MySQL.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby