Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


LENGTH()

Funkcja LENGTH() pozwala nam na uzyskanie długości ciągu znaków w danym wierszu.

Składnia:

SELECT LENGTH(kolumna) FROM tabela;


Jeżeli chcemy wybrać długości dla kilku kolumn jednocześnie możemy to zrobić, używając funkcji LEHGTN kilkakrotnie.

SELECT LENGTH(kolumna1), LENGTH(kolumna2) FROM users;


Możemy oczywiście ograniczać wyniki używając klauzuli WHERE.

SELECT LENGTH(kolumna1) FROM users WHERE LENGTH(kolumna) < 10 AND kolumna2=WARTOSC;


Przykład:

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT LENGTH(Imie), Imie FROM users;
LENGTH(Imie) Imie
4 Adam
6 Monika
6 Marcin
7 Paulina
Wynikiem są liczby, które mówią nam jakiej długości są poszczególne imiona zawarte w tabeli users.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby