Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


FUNCJE

Podobnie jak w innych językach programowania w SQL skorzystać możemy z całego szeregu funkcji, które ułatwiają pracę programiście.
Do dyspozycji mamy ogromną liczbę funkcji, które operują na różnych typach danych: tekstowych, datach, liczbach itd.

Dzięki funkcjom możemy na przykład:
- sumować wartości liczbowe,
- wyliczać średnią wartość z danych liczbowych,
- operować na datach,
- zwracać zmodyfikowane dane,
- łączyć funkcje z warunkami WHERE, dzięki czemu w lepszy sposób możemy modyfikować wyniki zapytania.

Powyższa lista jest to oczywiście tylko fragment możliwości użycia funkcji, a pełne ich wykorzystanie zależy tylko od potrzeb i umiejętności programisty.

Można również definiować własne funkcje, jednak ta czynność opisana została w sekcji ZAAWANSOWANE.

Przykładowa składnia:

SELECT funcja(kolumna) FROM tabela;

SELECT kolumna FROM tabela WHERE funkcja(kolumna)=WARTOŚĆ;

i inne...

W celu sprawdzenia działania poszczególnych funkcji zapraszamy do wybrania odpowiedniej podstrony z menu po lewej (kategoria FUNKCJE).


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby