Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


UPDATE

UPDATE służy do aktualizacji istniejących danych w tabeli.

Składnia:

UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny=wartosc, nazwa_kolumny2=wartosc, nazwa_kolumny3=wartosc ... WHERE nazwa_kolumny=wartosc

UWAGA!
Proszę pamiętać, aby w zapytaniu UPDATE definiować odpowiednie wartości dla WHERE.
Jeżeli posiadamy w tabeli auto numerowanie, najlepszym sposobem jest aktualizacja pojedynczego wiersza po ID (numerze) danego wiersza w tabeli.

W przypadku braku zdefiniowanego warunku WHERE w tabeli zostaną zmienione WSZYSTKIE wiersze!

Przykład użycia UPDATE:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

UPDATE users SET Imie=Karolina WHERE Id=2;SELECT * FROM users;


id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Karolina Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19

Wiersz został zmieniony. Imię Monika zostało zamienione na Karolina.

Na tabeli wykonujemy teraz kolejną instrukcję.
UPDATE users SET Wiek=25;


UWAGA!
W UPDATE nie został zdefiniowany warunek WHERE zatem wszystkie wiersze w tabeli zostaną zmienione - wiek zostanie zmieniony na 25. Sprawdźmy teraz zawartość tabeli users.

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 25
2 Karolina Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 25


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby