Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


INSERT

INSERT używane jest do dodawania nowych wierszy do tabeli.

INSERT pozwala na dodawanie nowych wierszy na dwa sposoby. W jednym z nich definiujemy nazwy kolumn, zaś w drugim pomijamy nazwy kolumn wprowadzając same wartości.

W przypadku drugiego sposobu, musimy wziąć pod uwagę kolejność kolumn w tabeli.

Składnia:

INSERT INTO nazwa_tabeli(nazwa_kolumny1, nazwa_kolumny2, nazwa_kolumny3, ...) VALUES (wartosc1, wartosc2, wartosc3, ...);

lub

INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (wartosc1, wartosc2, wartosc3, ...);

Przykład użycia INSERT:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

INSERT INTO users VALUES('', 'Marcin', 'Jastrzębski', 'Białostocka 10b/2', 'Kraków', '56');

a następnie

INSERT INTO users(Imie, Nazwisko, Adres, Miasto, Wiek) VALUES('Paulina', 'Milewska', 'Jagiellońska 3', 'Lublin', '18');

Teraz wykonujemy zapytanie SELECT, aby zobaczyć zawartość tabeli users oraz efekty działania INSERT (czyli dodania nowych rekordów do tabeli).

SELECT * FROM users;

Powyższe dwa zapytania dadzą następujący wynik:
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18


Jak widać powyższe dwa polecenia INSERT wprowadził nowe dane do tabeli. Wprowadzenia danych dokonaliśmy na dwa sposoby - z uwzględnieniem nazw kolumn oraz bez uwzględnienia nazw kolumn.
W przypadku pierwszego zapytania pierwsza wprowadzona wartość jest pusta (''), ponieważ w tabeli zdefiniowane jest auto numerowanie, dzięki czemu otrzymujemy automatycznie kolejny indeks.
W drugim przypadku - z uwzględnieniem nazw kolumn pominęliśmy pierwszą wartość wprowadzaną do tabeli.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby