Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


SUBSTRING()

Funkcja SUBSTRING() daje nam możliwość wycięcia fragmentu ciągu znaków z rekordu.

Uwaga:
Funkcja SUBSTRING() posiada swój synonim o nazwie MID(). MID() oraz SUBSTRING() można stosować zamiennie.

Funkcja SUBSTRING() posiada kilka parametrów, które możemy stosować na wiele sposobów:
- SUBSTRING(string,pos) - wynikiem będzie ciąg znaków od znaku pos do końca ciągu,
- SUBSTRING(string,pos,dlugosc) - wynikiem będzie ciąg znaków od znaku pos o długości dlugosc,
- SUBSTRING(string FROM pos) - wynikiem będzie ciąg znaków od znaku pos do końca ciągu,
- SUBSTRING(string FROM pos FOR dlugosc) - wynikiem będzie ciąg znaków od znaku pos o długości dlugosc.

W przypadku wartości dla pos można stosować wartości ujemne. Oznacza to, że zamiast liczyć pozycję od początku ciągu, liczymy ją od końca.

Na przykład chcemy wyświetlić dwa ostatnie znaki z ciągu, dzięki temu możemy użyć zapytania: SELECT SUBSTRING( Imie, -2) FROM users.

Składnia:

SELECT SUBSTRING(kolumna, ...) FROM tabela;


Przykład:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
3 Marcin Jastrzębski Białostocka 10b/2 Kraków 56
4 Paulina Milewska Jagiellońska 3 Lublin 18

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytanie:

SELECT SUBSTRING(Miasto, 1, 2) FROM users;
SUBSTRING(Miasto, 1, 2)
Wr
Gd
Kr
Lu
Wyświetlamy tutaj dwie pierwsze litery miast.

Przykład 2:

SELECT SUBSTRING(Miasto, -3, 2) FROM users;
SUBSTRING(Miasto, -3, 2)
ła
ńs
li
Wyświetlamy tutaj dwa znaki zacznając od 3 od końca. Wynikiem jest zatem 3 oraz 2 znak od końca dla każdego wiersza.
Uwaga: zakładamy tutaj, iż ostatni znak od końca ma pozycję -1, a nie 0.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby